Další produkty

Kromě zde uvedených produktů zajišťujeme i české a zahraniční technické normy.

Strojnické tabulky - 6. vydání

V tabulkách jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a údaje z odborné literatury, které studující odborných škol strojírenského zaměření nutně potřebují získat pro úspěšné uplatnění v praxi. Z tohoto důvodu obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde. Tabulky tvoří soubor základních informací, potřebných pro práci technika v oborech jako je matematika, technické kreslení, mechanika, strojní součásti, obrábění, odlévání, svařování a pájení, upínání nástrojů a přípravků atd. Výběr byl proveden podle dlouholetých zkušeností pedagogických pracovníků i zkušeností z praxe. Podávají přehled o nejnovějším stavu norem v technickém kreslení, materiálech, potrubích, armaturách a výrobních pomůckách.

Cena: 888 Kč (vč. DPH) - objednat

ČSN OHSAS 18001, ČSN OHSAS 18002

OHSAS 18001 je mezinárodní specifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zahrnuje dvě části, 18001 a 18002. OHSAS 18001 je dokument pro posuzování systému BOZP. Její úlohou je pomoci organizacím s řízením ochrany zdraví a rizik při práci. Byla vydána jako odpověď na poptávku po mezinárodní normě, na základě které by bylo možné se posuzovat a posléze certifikovat. OHSAS 18001 byla vytvořena společným úsilím národních normalizačních orgánů, certifikačních firem a specialistů v oblasti BOZP. Jejich cílem bylo vytvořit mezinárodní systém, který by potlačil roztříštěnost v oblasti systémů BOZP, která byla způsobena množstvím různých národních norem a specifikací.

OHSAS 18002 - Směrnice pro zavádění OHSAS 18001 vysvětluje požadavky specifikace OHSAS 18001 a napomáhá ve splnění požadavků na zavedení systému BOZP.

Cena:
ČSN OHSAS 18001 - 440 Kč (vč. DPH)
ČSN OHSAS 18002 - 770 Kč (vč. DPH)
objednat